Dags att Införa en skarvfri referenszon?

Medan de flesta länder i Europa idag insett att den kinesiska mellanskarven…


Mellanskarven - En främmande fågel som hotar ostkustens ekosystem och fiskbestånd

Antalet kinesiska mellanskarvar har ökat explosionsartat på ostkusten de två…


Vattenägaren har nu förbjudit fortsatt rovfiske runt Mörkö

Den stora vatten- och markägaren vid Mörkö, mellan Södertälje och Trosa, låter…


Sveriges kanske bästa gösvatten - utslaget av en enda yrkesfiskare

På några få år har en ensam yrkesfiskare med liten båt draperat med så mycket…


Inför generella fångstkvoter och utöka det fria Handredskapsfisket!

Lagen om det Fria Handredskapsfisket runt våra kuster och i de stora sjöarna…


Kommuner struntar i lagen om Strandskydd - miltals av fiskars lek och uppväxtmiljöer förstörs!

Drygt 4000 dispenser mot Strandskyddslagen har beviljats i Stockholms län sedan…


Oklart domslut gällande fiske med flera spön

Än så länge finns vare sig prejudikat eller praxis gällande hur domstolarna…


Fiskeriverket lyssnar på kritik och utlovar nationell handlingsplan

Höstens och vinterns protestvågor mot förd fiskepolitik, som en följd av…


Stofiler på föråldrat Fiskeriverk största faran för framtida torsk i Kattegat och Östersjön

Sveriges officiella fegpolitik i fiskefrågar styrs från Fiskeriverkets…


Lägg ner yrkesfisket - Rädda torsken!

Alla forskare är överens om vad som i ett första skede behöver göras för att…