Dags att Införa en skarvfri referenszon?

Medan de flesta länder i Europa idag insett att den kinesiska mellanskarven…


Vattenägaren har nu förbjudit fortsatt rovfiske runt Mörkö

Den stora vatten- och markägaren vid Mörkö, mellan Södertälje och Trosa, låter…


Sveriges kanske bästa gösvatten - utslaget av en enda yrkesfiskare

På några få år har en ensam yrkesfiskare med liten båt draperat med så mycket…


Inför generella fångstkvoter och utöka det fria Handredskapsfisket!

Lagen om det Fria Handredskapsfisket runt våra kuster och i de stora sjöarna…


Oklart domslut gällande fiske med flera spön

Än så länge finns vare sig prejudikat eller praxis gällande hur domstolarna…


Fiskeriverket lyssnar på kritik och utlovar nationell handlingsplan

Höstens och vinterns protestvågor mot förd fiskepolitik, som en följd av…


Stofiler på föråldrat Fiskeriverk största faran för framtida torsk i Kattegat och Östersjön

Sveriges officiella fegpolitik i fiskefrågar styrs från Fiskeriverkets…


Lägg ner yrkesfisket - Rädda torsken!

Alla forskare är överens om vad som i ett första skede behöver göras för att…


Moderater hotar det fria Sportfisket

Hoten mot det fria sportfisket har genom åren kommit från två håll – Moderata…


Ismetet utvecklas i rasande fart - allt bättre kvalitet på spön, tafsmaterial och Ice-banksticks

KINETIC Light action, SAVAGE SoftFlex wire, Ice Banksticks Ron Thompson. Några…