Gäddan i Augusti & September

När sensommaren nått sin fulla mognad är utflader och utgrynnor väl beväxta med…


Live-bait en suverän fiskemetod!

Bästa sättet att göra gösen rättvisa som sportfisk är att ta den på flötmete…


Gäddmånaden April

I april spöfångas det fler storgäddor under någon annan månad under året.…