25 gäddor den här dagen skulle normalt inte vara möjligt. För även om fiskedagen började rätt hyggligt med 7 gäddor före lunch, så hade fångsten tydligt ebbat ut med solens ankomst. Nappen uteblev eller var plötsligt väldigt försiktiga.

Efter lunch behövdes en ny taktik. Vad hade hänt? Gäddorna som glupat över stora jiggar de första två timmarna då himlen var djupgrå och mörk tappade alltmer intresset i takt med den uppsprickande himlen. En vecka utan sol och nu plötsligt starkt bländande ljus i det klara höstvattnet. Då brukar det gå åt pipan, i synnerhet som också den svaga men stabila vinden blev ännu svagare och även ändrade riktning.

Ner i storlek på betena kombinerat med att fiska enbart på skuggiga platser som ändå låg rätt i ”vind”  blev dagens medicin mot trögfisket. Min stamkund Robert nöp under eftermiddagens timmar ytterligare 18 gäddor med denna för dagen överlägsna strategi. Alltid lika kul när teori och knep funkar. Plötsligt blev det svåra så relativt ”lätt”. Toppfisken vägde in strax under 5kg, och Robert var salig när han for till Arlanda för flyget tillbaka till London.