För ett år sedan, i samband med ett efterlysande av någon slags “Haverikomission”,  förutspådde jag att ”himlens svarta hydra”, den tusenhövdade kinesiska mellanskarven, skulle invadera och inom en snar framtid etablera sig i full skala även i Furusunds skärgårds norra delar, detta eftersom Östanå-kolonins födosök i området har ökat mycket kraftigt senare år.

Nu kan konstateras att den svarta framtiden redan är här!

Efter att ostört under 15 år ha fått föröda 30 km av ostkustens fiskrikaste vatten i södra delen av Furusunds skärgård på allt vad abborre och gös heter står alltså den sista restbiten nu på tur – Skärgården från Marholmen och norröver inklusive Rådmansö innerfjärdar. Sedan en månad har en koloni svartvingar nu bosatt en ö mellan Spillersboda och Marholmen – 300m från land mitt för Sommarstugeområdet vid Gubboda. Häckningen är i full gång, antalet vuxna fåglar räknas i fyrsiffriga tal. Om ett par månader med alla flygfärdiga ungfåglar blir de flera tusen.

Spridda Grupper

Dagligen ses redan spridda grupper om flera hundratals fåglar som tillsammans jagar upp bytesfisken på grunt vatten i lekvikarna, tränger ihop dem i hörnen mellan småöarna där även mängder av trut och mås kan hjälpa till i gästabudet. Detta är dödstöten för abborren och Furusunds sista gösar, i förlängningen kommer även gäddan att bli offer i detta ekologisk spel som mest liknar ett domino där den ena brickan efter den andra faller. Stockholms mest frekventerade betydelsefulla och uppskattade område för rekreation kring sportfiske är i skrivande stund utsatt för våldtäkt 7/24.  Området är ytmässigt allt för litet och känsligt för att tåla denna predation på fiskbestånden. Förutom fiskar och allmänhet drabbas även ett 25-tal näringsidkare som har sin utkomst i området.

Myndigheterna blundar, allt från länsstyrelser till fiskerimyndigheter och naturvårdsverk. Ornitologerna jublar!