Situation Skarv - Så här gör man en ”Död” skarvskrämma på 60 minuter

1. Material för den här modellen Petflaska + klädgalge + svart tejp + svart…


Nu behövs en civil resning - ”Rädda våra vatten!”

Exempel på fungerande mikro-aggression mot skarv. Enligt svensk lag är det…


Skärgården har kollapsat - Ja vi gav verkligen “Fan i våra vatten!”

Det finns inte en dag att förlora! All möjlig heder åt Isabella Lövin. Som nu…


Naturvårdsverket bidrar till Östersjöns miljökatastrof

Försiktighetsprincipen skriver Nationalencyklopedin ”Är en modell för…


Ny skarvkoloni i Spillersboda - all slags fisk allvarligt hotade

För ett år sedan, i samband med ett efterlysande av någon slags…


Efter Naturvårdsverkets debacle – kan ornitologerna verkligen axla sitt ansvarsfulla uppdrag?

Intresset för natur och djur är djupt rotat här i landet. Att man ska värna om…


Stockholms Ornitologiska Förening ( StOF) – en sekt för rätt-tänkande?

Det är den fråga jag ställer mig efter att i dagarna ha blivit förnekad en…


Furusunds skärgård inför ett sammanbrott?

På bara 29 år har gösen i det närmaste utrotats i Furusunds skärgård. Roslagens…


Vertikalt prickskytte ett hot mot gösen?

Vem har koll på gösens döds-zon. Bilden visar två gösar fångade under  samma…


Sportfiskeförbundet JO-anmäler Kustbevakningen - inte en dag för tidigt

Sedan dåvarande Sjöfartsverket – nu Transportstyrelsen – för några år sedan…