Situation Skarv - Så här gör man en ”Död” skarvskrämma på 60 minuter

1. Material för den här modellen Petflaska + klädgalge + svart tejp + svart…


Nu behövs en civil resning - ”Rädda våra vatten!”

Exempel på fungerande mikro-aggression mot skarv. Enligt svensk lag är det…


Naturvårdsverket bidrar till Östersjöns miljökatastrof

Försiktighetsprincipen skriver Nationalencyklopedin ”Är en modell för…


Ny skarvkoloni i Spillersboda - all slags fisk allvarligt hotade

För ett år sedan, i samband med ett efterlysande av någon slags…


Efter Naturvårdsverkets debacle – kan ornitologerna verkligen axla sitt ansvarsfulla uppdrag?

Intresset för natur och djur är djupt rotat här i landet. Att man ska värna om…


Stockholms Ornitologiska Förening ( StOF) – en sekt för rätt-tänkande?

Det är den fråga jag ställer mig efter att i dagarna ha blivit förnekad en…


Furusunds skärgård inför ett sammanbrott?

På bara 29 år har gösen i det närmaste utrotats i Furusunds skärgård. Roslagens…


Vertikalt prickskytte ett hot mot gösen?

Vem har koll på gösens döds-zon. Bilden visar två gösar fångade under  samma…


Dags att Införa en skarvfri referenszon?

Medan de flesta länder i Europa idag insett att den kinesiska mellanskarven…


Vattenägaren har nu förbjudit fortsatt rovfiske runt Mörkö

Den stora vatten- och markägaren vid Mörkö, mellan Södertälje och Trosa, låter…