SpiderWire Stealth - ny stark superlina -0,25mm/23kg

SpiderWire Stealth heter en ny intressant superlina för flätlinefisket.…


Gäddan i Augusti & September

När sensommaren nått sin fulla mognad är utflader och utgrynnor väl beväxta med…