Vi skriver nu mitten av september och har forfarande högsommarvärme. Det förlängda sensommarfisket har bjudit på skapligt gösfiske ända långt in i september. Bästa dagarna har runt ett 30 tal landats, i ordinära storlekar 1 – 4,5kg. Abborren har nappat ganska stabilt på jigg under hela denna tid. Normal dagsfångst runt ett 40-tal med toppdagar det dubbla antalet. En hel del fin abborre på sina håll, i storlekar över kilot. Gäddans huggvilja har som vanligt växlat mycket beroende på väder och vind. De bästa dagarna runt 30-40 st, de svåraste dagarna har idoga fiskare slitit för att få ihop några få.

Hösten är alltså lite försenad. Men dess ankomst kommer som vanligt att innebära att abborren mer och mer lämnar de stora och djupa fjärdarnas frivatten och grynnor för att istället flocka sig mer bottennära i sina vanliga hösttillhåll – med stor chans till fantastiska mängdfisken där flera hundra abborrar nappar under en dag. Bra tillfällen att träna upp sin jiggteknik med andra ord! För gäddans del innebär hösten äntligen svalare vatten och den söker in sig in mot grundare och mer vindskyddade biotoper. Detsamma kan sägas om gösen även om begreppet ”grunt” här kan vara väldigt relativt och variera från 1 – 15m beroende på olika biotoper och vattensystem. Från oktober och framåt kommer även havsöringen igång på allvar. Det spännande höstfisket pågår ända till isarna börjar lägga sig så det finns många dagar att ta vara på framöver! Vilket alla sportfiskare som älskar just höstens fiske naturligtvis redan känner till  🙂  Hälsar Fiskeguide Hans Nordin som guidar alla veckans 7 dagar i skärgården och hela Mälaren. Hjärtligt välkomna både gamla och nya kunder.