Den stora vatten- och markägaren vid Mörkö, mellan Södertälje och Trosa, låter nu meddela att yrkesfiskarens arrende upphört. Via telefon och mailkontakt meddelar greve Fredric Bonde samtidigt att även alla övriga tillstånd att lägga nät på Hörningsholms fiskevatten nu är uppsagda. Dessvärre är skadan redan skedd vid Tullgarn och Anderviken. Men förhoppningsvis räcker det bestånd av gös som fortfarande finns kvar på norra delarna av Stavbofjärden och Järnafjärden ( uppskattar helt ovetenskapligt efter ett antal provfisken från is nu i februari och Mars att ca 20-40% av beståndet finns kvar här) för att beståndet i hela systemet kanske kan repa sig på några år – vid förnuftigt fiske! Greve Bonde låter lika besviken på hur girigt och ansvarslöst detta yrkesfiske har bedrivits som någonsin vi övriga som fattat kärlek till dessa fiskevatten. Dessvärre har jag nu även mottagit rapporter om att ett kanske likartat nätfiske av arrendator har bedrivits i Fållnäsviken norr om Lisö på Torösidan. Här ska enligt ryktet också ett antal jättegäddor ha slaktats och kastats på land av arrandatorn. Orsaken ska ha varit ” att de äter gös”. Kunskapen om hur man bevarar ett vatten i balans tycks vara obefintlig. Istället för att några få gösar i “nätstorlek” äts upp av några få unika storgäddor, har han nu skapat förutsättningar för en mängd smågäddor som proppar i sig mängder av uppväxargös – om det nu finns några kvar vill säga. Det är för sorgligt att våra fiskemyndigheter inte tycks ha några medel vare sig för kontroll eller begränsning av vattenägares och arrendatorers rättigheter.