Drygt 4000 dispenser mot Strandskyddslagen har beviljats i Stockholms län sedan 2003. Man kan konstatera att i princip alla ansökningar om dispens numera beviljas – särskilt i moderatstyrda kommuner där enskild ägande- och brukanderätt som vanligt går före naturhänsyn och hänsyn till allmänna intressen. 4000 dispenser med ca 50 till 100m strand gör att ytterligare ca 25 – 50 mil! stränder har ockuperats bara i Stockholms skärgård – ett storstadsområde – de senaste 5 åren. Och då är inte det stora problemet med svartbyggen och bryggor utan tillstånd inräknade! Det är inte bara allmänheten som drabbas av denna moderatledda och för vanligt folk utestängande ockupation. Eftersom många av dessa dispenser givits i känsliga och skyddade skärgårdsmiljöer slås biologiskt viktiga ekologiska system sönder när sandstränder och stora bryggkomplex (egna badstränder och kajliknande mastodontbryggor är den nya innetrenden) växer fram i grunda vikar eller längs tidigare vassbeklädda stränder som före ingreppet utgjorde viktiga jakt- lek-och uppväxtmiljöer för många fiskarter – men även för fåglar. Det här ingen politik som hör hemma i 2000-talet överhuvudtaget. Och tyvärr visar det sig att de enda som har mandat att höja rösten mot denna skärgårdsförstörelse – Länsstyrelsen och Naturvårdsverket – uppenbarligen varken har resurser eller kraft ( eller vilja?) att hindra den fortsatta utvecklingen av eländet. Fortsätter skärgårdsmassakern i samma takt – vilket alla tecken tyder på – så har vi inom ynka 10 år förlorat ytterligare 50 -100 mil stränder i Stockholms skärgård! Vad ska vi med ett strandskydd till när kommunerna fullständigt struntar i det? Inom SOF ( Sveriges Organiserade Fiskeguider ) kommer jag att verka för att protestera mot den här ansvarslösa politiken. Men ju fler som protesterar desto bättre! För oss 100-tusentals som sportfiskar i länet innebär naturligtvis ockupationen av stränder och strändernas förstörelse inte bara att fiskarna fortsätter minska. Antalet platser att utöva vår hobby krymper också, samtidigt som vi får bereda oss på ett ännu mer konflikt fyllt fiskande när vi allt oftare hamnar i gränszoner med tomtägare som hävdar sin strandrätt.