Sveriges officiella fegpolitik i fiskefrågar styrs från Fiskeriverkets korridorer. Men vad ska vi med ett Fiskeriverk till som varken lyssnar på Internationella Havsforskningsrådet eller på de av sina egna experter som vågar höja rösten? Vad ska vi med ett Fiskeriverk till som inte förmår göra rätt avvägningar för sina beslut? Som tänker kortsiktigt istället för långsiktigt och därför gör fel prioriteringar. Ett verk som inte riktigt vill uppgradera sig till verkligheten? Som i alla lägen går den svenska yrkesfiskarens ärenden – istället för fiskens. Eller vad säger man t ex om Bengt Kårmark från Fiskeriverket, som ingår i den svenska förhandlingsdelegationen där han förhandlat fiskerikvoter i 30 år. Så länge det finns påtagliga bevis för att det finns åtminstone en enda förskrämd liten torsk kvar i Kattegat ser Bengt Kårmark det som sin främsta uppgift att värna Sveriges Yrkesfiskares rätt att jaga denna Torsk. Hur ska man annars tolka uttalanden som detta nu i veckan: Bengt Kårmark -” Ett totalt fiskestopp är förödande för yrkesfiskarna, det skulle slå ut hela fiskeflottan… visserligen ser det väldigt illa ut för torsken i Kattegat, men Fiskeriverket har också näringen att ta hänsyn till!” Bakom detta hårresande uttalande döljer sig följande siffror. Det totala fångsvärdet för det svenska torskfisket i Kattegat är idag inte mer än ca 6 miljoner kronor, d v s ungefär vad en enda fiskebåt med besättning drar in på ett år – 200ton utrotningshotad småtorsk. Tyvärr verkar inte heller Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad kunna göra förnuftiga prioriteringar i verkets intressekonflikt. Men vad är det som är så svårt? Faktum är ju att oberoende havsforskning idag visar att 80% av torsken i Kattegat har fiskats bort. Oberoende forskning från andra håll i världen visar också att ett bestånd har mycket svårt att hämta sig redan när det minskat mer än 70%. Oberoende forskning visar också att vad som hände utanför New Foundland i Kanada på 90-talet – straxt innan torskbestånden fullständigt kollapsade – händer just nu i Kattegat: Detta att torsken blir allt mer småväxt, och könsmogen allt tidigare! Kan det verkligen blinka rödare än så herr Axel Wennblad? Inför framtiden och dess domare finns det bara en rakryggad – ej förhandlingsbar moral – Stoppa yrkesfisket helt – NU! Mer att läsa i ämnet på www.DN.se