Höstens och vinterns protestvågor mot förd fiskepolitik, som en följd av Isabella Lövins uppmärksammade bok “Tyst hav”, har nu lett till att Fiskeriverkets Generaldirektör Axel Wenblad formulerar en ny nationell politik i fiskefrågor. ” Fiskeriverket kommer att arbeta aktivt för att få ner överkapaciteten i fiskeflottan och anpassa den efter resursen,föra diskussioner med grannländer om gemensamma åtgärder, samt prioritera fiskerikontrollen.” vidare ” ..ta fram förslag till nationella regler som bygger på införa fiskestopp under lekperioder, stängda områden, mer selektiva redskap.” Återstår att se om den sent vaknande väktaren har något bett i greppet och menar allvar med medicineringen. För det behövs om man samtidigt ska kunna stå emot kraven och kortsynta påtryckningar från den tärande omättliga bandmask man fram till idag närt ammat och lyssnat på i första hand – sveriges yrkesfiskares lobbyförbund. Bättre att satsa på fiskevård och resursbevarande. Och en växande ekonomisk fisketurism som inte tär på naturkapitalet – men skapar jobb avkoppling och engagemang i naturvårdsfrågor.