Alla forskare är överens om vad som i ett första skede behöver göras för att hindra ett fullständigt ekologiskt sammanbrott i Östersjön. Alla forskare är också överens om att EU:s senaste utspel om fiskekvoter för 2008 är rena katastrofen. Men att det är på det här sättet är inte så konstigt. Vi behöver bara gå till vår egen svenska ankdamm för att få en bild av problemet. Medan alla seriösa undersökningar visar att torskstammen nu går mot randen av utrotning uttalar sig Sveriges främsta representant för denna utrotning ( Henrik Svenberg, ordförande i Sveriges yrkesfiskares lobbyförbund) och menar i vanlig ordning att tillståndets allvar överdrivits. Det vill säga samma typ av blint mekaniskt förnekande som ledde till att världens största Torskbestånd utanför New Foundland kollapsade på 80-talet för att aldrig mer uppstå igen. Kan vi människor inte lära något av historiens facit ens när vi har det alldeles framför näsan? Att yrkesfiskarna är så kortsynta är sorgligt men inte förvånande. Mer förvånande är då att de tillåts fortsätta att spela sin jäviga roll i politikers öron. Det är oroväckande. Lika oroväckande och obegripligt som politikernas tafatthet och rädsla att stöta sig med yrkesfiskarna. När Sverige går till förhandlingsbordet gör vi det därför med stöd av Fiskeriverkets experter istället för att lyssna på oberoende forskare. Fiskeriverkets experter har i de här sammanhangen ingen annan uppgift än att värna Yrkesfiskarskrået och sina egna fortsatta tjänster på verket. De är med andra ord partiska. Det är därför Sveriges Jordbruksminister Eskil Erlandsson kan uttala sig som han gör – ” torskbeståndet kommer nog att återhämta sig” . Men käre jordbruksminister – det finns idag ingen oberoende forskning som tror detta med den politik som idag bedrivs! I väntan på att övriga Östersjöländer vaknar och tar sitt ansvar kan vi i Sverige fortfarande gå före. Köp ut yrkesfisket! Inför totalt fiskestopp under en 10årsperiod. Det är ett billigt pris med en kontrollerad kostnad. Ekonomiskt skulle detta vara en bråkdel att jämföra med de oöverskådliga kostnader det skulle medföra att i efterskott försöka återställa en havererad torskstam och ett kanske irreparabelt ekosystem som fullständigt kollapsat.