I april spöfångas det fler storgäddor under någon annan månad under året. Anledningen är förstås att storgäddorna nu kommer in på grunda territorier för att leka och blir lättare tillgängliga för sportfiskare. Med romfyllda bukar läggs det några kilo extra till vikten på varje fisk. Efter leken förvandlas den bukstinna 10kilosfisken till en avlång tämligen smal 7,5 – 8kgfisk. Och den fetbukiga 12kilosmadamen kanske nu inte tynger ner vågen över 9kg. Långa och slanka har de blivit. Det är tur att de sätter igång med rena hetsätandet i maj, så att de fram mot midsommar redan har hämtat igen det mesta av den köttvikt som under vintern transformerats om till näring för romsäckarnas tillväxt. Direkt efter leken börjar hongäddan bygga kropp igen för nästa vårs lek. Så tickar den biologiska klockan. Det är individens och artens överlevnad det handlar om. Straxt före den omedelbart förestående leken är hongäddan instinktivt rädd om sin rom. Hon vill inte riskera att förlora den genom snabba ruscher. Därför fiskar vi med långsam presentation för henne. Ibland t o m med beten som presenteras extremt långsamt. Fisketekniken och valet av beten påminner en hel del om hur vi fiskar när gäddan ibland beter sig ”köldstelt” på öppet vatten under vinter och tidig vår. Även då är det olika tekniker med slowspinn, eller flötmete med levande betesfisk, eller trolling i fart runt 1-1,4 knop som gäller. Efter leken, eller i stigande vattentemperaturer och sedan under sommarhalvåret är hon betydligt mer hågad för att tillämpa den jaktteknik hon är biologiskt utvecklad för – stillastående försåtjakt, eller aktivt strykande – med ruskigt snabba avslut där käftarna slår igen stenhårt runt bytet. Men nu i april gör man alltså säkrast i att beväpna sig med grejor som kan fiskas hem riktigt långsamt om det behövs. Klassiska gäddwobbler för detta fiske är Zaltwobblern, Swim-Whizz, Magnum Pike. Bland flytande wobbler kan även en 16cm Nils Master göra god tjänst. För Jerkbaitfiskaren kan det vara en Busterjerk eller en Jeppanjerk som bägge kan fiskas med ganska likartad teknik men där Jeppanjerken är den extrema lågfartsjerken. En flytande Bomber 16A som blyas ner med ca10 gram bly ovanför tafsen kan också fiskas hem långsamt över lite större djup. Eller varför inte en sjunkande eller en svävande Zam som har en inbyggd och lockande lågfartsegenskap. En hel del skärgårdsgäddor fångas nu i april på 3-6m djup. Men ute i Mälaren t ex där ytvattnet ännu är runt 3-3,5grader över de stora vattenmassorna återfinns just nu en hel del fisk på 5-10m djup – tillgängliga för djupspinn med jiggar, eller djuptrolling med nedblyade eller oblyade wobbler – Nils Master, Bomber, Zalt, Halco, Strike Pro, Abu Hilo 40 gr. Eftersom det inte är alla dagar gäddorna vill kliva högt upp i vattenlagren för att knipa ens en långsamt presenterad wobbler kan det vara av avgörande vikt att komma ner mot bottenregionerna för att få storgäddan att reagera. I takt med att vattentempen nu stiger kommer allt fler gäddor att glida in på riktigt grunt vatten, en del för att starta igång med den allvarsamma leken, andra för att lapa värme och förse sig med den betesfisk som också söker värmen. Viktigt för en fiskesugen nybörjare är att inte stirra sig blind på alla fångstrapporter och reklamknep. Istället för att förköpa sig på en massa olika modeller och färger i enövertro att det är redskapen som gör fiskaren, är det bättre att satsa lite mer på några få modeller och sedan verkligen lära sig att fiska med dem! I slutänden är det detta som skiljer den verkligt framgångsrike fiskaren från den mindre framgångsrike när de befinner sig på samma vatten. Den ständigt framgångsrike fiskaren är en reflekterande fiskare som sällan gör någonting av en slump, han eller hon utnyttjar optimalt och med känsla potentialen i de fiskegrejor han har. Till skillnad från en förköpt prylfiskare som lätt hamnar vilse och tappar tron på både sig själv och sina redskap. Det är ofta småknep och detaljer som är avgörande i fisket – sådant som kommer med stigande erfarenhet och nedlagda timmar.